مُـــــح مَــــهات زنـــدگی مــــا
زندگی از بعد ما شدن می شود مجموعه ای از مح مه ها ... اینجا مجموعه ای از زندگی من است
حکایت ما

داستان منو تو نه داستان شمع و پروانه است

نه داستان لیلی و مجنون.

یادت نرود!

داستان ما ، داستان ماه و دیوانه بود

دورادور دیوانه هم بودن

و این داستان همچنان ادامه دارد...

نظرات (2) | جمعه 7 بهمن‌ماه سال 1390 | مهسا