مُـــــح مَــــهات زنـــدگی مــــا
زندگی از بعد ما شدن می شود مجموعه ای از مح مه ها ... اینجا مجموعه ای از زندگی من است
من منم من یک منم...


بنا به در خواست جمع کثیری از دوستان ، بر خود فشارهای بسیار آوردیم و حاصل تمام دعا ها و خودزجری ها باران پنجشنبه بود که تهران را نجات داد.

باشد که تا 21 دسامبر خودنمایی های بیشتری نصیبمان گردد


نظرات (0) | شنبه 18 آذر‌ماه سال 1391 | مهسا