مُـــــح مَــــهات زنـــدگی مــــا
زندگی از بعد ما شدن می شود مجموعه ای از مح مه ها ... اینجا مجموعه ای از زندگی من است
این یه بازیه...این گل رو روز تولدم واسه خودم خریدم...

خیلی وقته دیگه گل نمیده... خدایا اون قدی که من نگران گل هامم تو هم نگران من هستی؟

میبینی خیلی وقته پژمردم؟ تو که تو قلبمی میبینی چقدر سرد شده؟

واقعا هستی؟

خدای خوبم؟ خدای خوشگلم؟

من گذاشتم رفتم... تو چرا خبری ازت نیست...


نظرات (6) | چهارشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1392 | مهسا