مُـــــح مَــــهات زنـــدگی مــــا
زندگی از بعد ما شدن می شود مجموعه ای از مح مه ها ... اینجا مجموعه ای از زندگی من است
اشک

آدم ها تا وقتی می خندن ، انگار حالشون خوبه

وقتی ناراحت هم باشن، اگه قبلش دائم الخنده نبوده باشن ، باز به چشم نمیان

ولی وقتی گریه میکنن

اون وقت حس میکنی چقدر فرق داشتن با کسی که میشناختی

چقدر متفاوت شدن

چقدر مظلوم شدن

چقدر نزدیک شدن

و چه مرد باشه و چه زن

چه بزرگ باشه و چه کوچیک

وقتی راه اشکش باز شد

و نشون داد حال درونشو...

آدمو بدجوری درگیر میکنه

...

دیدن اشک آدما برام خیلی سخته

مخصوصا اگه برام عزیز باشن

...





خدایا ترا شکرمیکنم که اشک را آفریدی که عصاره حیات انسان است

آنگاه که درآتش عشق می سوزم یا درشدت درد می گدازم

یا در شوق زیبایی و در ذوق عرفانی آب می شوم

و سراپای وجودم روح می شود، لطف می شود ،

عشق می شود ، سوز می شود

و عصاره وجودم به صورت اشک آب می شود

و بعنوان زیباترین محصول حیات

که وجهی به عشق و ذوق دارد

و وجهی دیگر به غم و درد ، بر دامان وجود فرو می چکد.

اگر خدا از من سندی بطلبد ، قلبم را ارائه خواهم داد ،

و اگر عمرم را بطلبد ، اشک را تقدیم خواهم کرد.


"دکتر چمران"


نظرات (2) | شنبه 9 آذر‌ماه سال 1392 | مهسا