مُـــــح مَــــهات زنـــدگی مــــا
زندگی از بعد ما شدن می شود مجموعه ای از مح مه ها ... اینجا مجموعه ای از زندگی من است
ناخنک زدن زمستان به تهران


چیزی نمیشه گفت در مقابل اینهمه زیبایی ... 1392/09/20

 آسمون خیره کننده امروز...

"آیا به آسمان بالاى سرشان ننگریسته اند که چگونه آن را ساختیم و با زیبایى آراستیم"(ق، 6)کوههای پر برف و چمن های یخ زده ...

" چرا به کوه‌ها نمی‌اندیشید که چگونه ایستاده‌اند و ریشه‌های آنها مانند میخ، اجزای زمین را به هم میخکوب کرده و از مخازن آنها چشمه‌ها و نهرها جاری شده و معادن را در سینه خود، حفظ کرده است" (عایشه، 19)واقعا زیباست ... گل یخ زده


"ستایش از آن خدایی است که هر چه در، آسمانها و هر چه در زمین است از آن اوست و در آن جهان نیز ستایش از آن اوست و او حکیم و آگاه است(سبا،1)"

نظرات (7) | چهارشنبه 20 آذر‌ماه سال 1392 | مهسا