مُـــــح مَــــهات زنـــدگی مــــا
زندگی از بعد ما شدن می شود مجموعه ای از مح مه ها ... اینجا مجموعه ای از زندگی من است
شمع شدی شعله شدی سوختی... تا هنرت را به من آموختی

تشکر و ابراز محبت به کساییکه برام عزیزن رو همیشه دوست داشتم ... کادو خریدن رو بیشتر از کادو گرفتن دوست داشتم و دارم. وقت گذاشتن و حتی فکر کردن به اینکه چیکار کنم یا چی بگیرم تا خوشحال شن از بزرگترین لذت های زندگیمه...

یکی از این روزها روز معلمه... تا قبل پاک شدن شماره هام 11 سال به خانم تدین که تو گذروندن برهه بد دوران راهنمایی و تنهایی هام نقش پررنگی داشتن، زنگ میزدم ولی متاسفانه دیگه هیچ نشونی ازشون ندارم... 

امسال من معلمی دارم که به وجودش افتخار می کنم... یک ماهی هست که دارم فکر میکنم چی بگیرم تا خوشحال شه که بودجه محدودم فعلا دست و پامو بسته ... صبح روز معلم وقتی به این یک سال و اندی که شاگردشون بودم فکر میکردم ، با تمام وجود لطف خدا رو بخاطر این مسیری که سر راهم قرار داده ، حس کردم

چی بهتر از شکوفایی یه استعداد تو بهترین بستر ممکن!

و با یه جرقه ذهنی، اینطوری از استاد جمشیدی تشکر کردمفکر میکنم هیچ چیز بهتر از بخشی از مجموعه کارهای تمام و نا تمامم نمی تونست قدران زحماتشون باشه

امیدواریم یک روز به درجه رفیع معلمی نائل شیم که بسیااااااااااااااااااااااااااااااااااااار آرزومندشیم :)


نظرات (6) | شنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1393 | مهسا