مُـــــح مَــــهات زنـــدگی مــــا
زندگی از بعد ما شدن می شود مجموعه ای از مح مه ها ... اینجا مجموعه ای از زندگی من است
خوبم ولی ، تو باور نکن

باران آمد ، بیرون زدم

حالم خوب نشد

نزدیک به یک ساعت زیرش راه رفتم

حالم خوب نشد

هندزفری را در گوشم گذاشتم و با صدای بلند آهنگ مورد علاقه ام را گوش دادم

حالم خوب نشد

بستنی خوردم

کامم شیرین نشد

دویدم

حالم خوب نشد

روی جدول کنار خیابان لی لی رفتم

حالم خوب نشد

سنگ های خیابان را با پا به جلو انداختم

حالم خوب نشد...

تمام اینها وقتی با تو بودم حالم را خوب می کرد

حتی فقط خود باران!

اما

خوبی از اینها نبود

از تو بود

...

با تو که بودم

خشک و خالی ، حالم خوب بود...

چند سالیست که حالم خوش نیست

مرگ من تدریجیست


نظرات (4) | جمعه 2 خرداد‌ماه سال 1393 | مهسا