مُـــــح مَــــهات زنـــدگی مــــا
زندگی از بعد ما شدن می شود مجموعه ای از مح مه ها ... اینجا مجموعه ای از زندگی من است
خب که چی؟!

تو شرکت سکوت محض حاکم بود ... 

یک لحظه ، فقط یک لحظه آب دهنم پرید تو گلوم و .... داشتم می مردم

خیلی راحت ... فقط چند لحظه

خسته شدم ... انقدررررر حرص این دنیا رو میخورم که هرکی ندونه فکر میکنه عمر بینهایم تو این دنیاست

مدرسه ای حرص دانشگاه رو میزنی ... دانشجویی حرص فوق و دکتری رو میزنی، اونم میگیری حرص کار رو میزنی ... کار داری حرص بهترشو میزنی ... مجردی حرص تاهل رو می خوری... متاهل میشی حرص بچه رو میزنی ... بچه دار میشی حرص .... آخرشم هر کدوم ازین مراحل رو ظی نکرده باشی میشه حسرت و حسرت ... خب که چی؟!

بخدا بلدم شعار بدم ولی نمیدونم چطور باید از یه چیز مسخره مثل این عمر و این دنیا لذت برد ... چطور فقط از همون لحظه ای که توشی لذت ببری...

انقدر همه چیز این دنیا از چشمم افتاده که همش با خودم میگم خب که چی؟ 

اصن که چی دارم این حرفارو اینجا میزنم؟!!!


نظرات (3) | چهارشنبه 3 دی‌ماه سال 1393 | مهسا